CANSIZ ATOMLARI ZÜLALLARA ÇEVIRƏN QÜSURSUZ TƏRTIBAT

Bildiyimiz kimi, bütün canlılar hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Məsələn, insan bədəni təqribən 100 trilyon hüceyrədən ibarətdir. Hər hüceyrə isə fasiləsiz olaraq canlının həyatı boyu ehtiyacı olan hər bir maddəni sintez edir. Canlıların hüceyrələrini yüksək texnologiya ilə təchiz edilmiş bir fabrik təsəvvür etsək, bu kitabın mövzusu olan zülallar, bu fabrikin maşınları, divarları, tavanı, pilləkənləri, qapıları və həttalacaqdır. Qısaca olaraq demək olar ki, zülallar hüceyrələrin həm inşaat materialı, həm də çox mürəkkəb maşınlarıdır. Bu səbəbdən də bir-birindən fərqli bir çox funksiyanı yerinə yetirən zülallar canlı aləmin əsas vahidi olaraq qəbul edilirlər. 

Davamı...

Şüursuz atomlardan ibarət olan şüurlu zülallar

Zülalların funksiyalarına uyğun olan qüsursuz tərtibatları

Amin turşularının düzülüş forması

Təbiətdə mövcud olan 200 amin turşusundan niyə yalnız 20-si zülallarda istifadə edilir?

Canlılardakı zülallar yalnız sol əlli amin turşularından əmələ gəlir

Amin turşularının nizamındakı plan

Amin turşularını bir-birinə bağlayan körpü: peptid rabitəsi

Zülalların quruluşunda dörd müxtəlif forma

Zülallaların birincili quruluşu: amin turşularının düzülüşü

Zülalların ikincili quruluşu: spiralvari və təbəqəli quruluş

Zülalların üçüncülü quruluşu

Rabitələrin gücü uyğun olmalıdır

Zülalin üçölçülü quruluşu qüsursuz bir tərtibatın məhsuludur

Zülalların dördüncülü quruluşu: birləşmiş zülallar